Apakšsadaļas

Procesi

Grāmata "Ārstu māja Mežaparkā"

Grāmata "Ārstu māja Mežaparkā" papildina un noslēdz Mežaparka dzīvojamās mājas pārbūves procesu. Grāmatas idejas autore ir arhitekte Zaiga Gaile, kuru mājas pārbūves laikā ieinteresējis tās pirmo saimnieku ārstu Lūkinu dzimtas stāsts. Grāmatā apkopoti pieejamie vēstures materiāli par ārstu dzimtu 4 paaudzēs, Mežaparka vēstures pārskats, E. Dārziņa ielas ēku apraksti, attēlots mājas pārbūves process un interjers. Grāmata ir Zaigas Gailes biroja darba atskaites zīme – stāsts par cieņpilnu attieksmi pret garīgo un materiālo nospiedumu, ko atstājušas iepriekšējās paaudzes.

Autori: SIA Zaigas Gailes birojs, Zaiga Gaile

Pasūtītājs: Uldis Mauriņš

Adrese:
Emīla Dārziņa iela 11, Rīga

Nodošana ekspluatācijā:
2022

Tehniskie rādītāji:
Tirāža – 500 eksemplāri, lapaspuses – 227, cietie vāki

Nodošana ekspluatācijā:
Izdošanas gads – 2022

Būvnieks:
Projekta autore – Zaiga Gaile. Redaktors – Pēteris Bankovskis, korektore – Laura Grēviņa, grafiskais dizains – Ainars Gaidis, fotogrāfs – Ansis Starks, ilustrācijas – Hilda Gedzuna, Liene Zemīte, Santa Cera, Sabīne Artamonova, Eduards Gailis, maketi – Iveta Leinasare

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA Jelgavas tipogrāfija

Pievienoto fotoattēlu autors:
Grafiskais dizains – Ainars Gaidis

Partneri