Apakšsadaļas

Grāmata Kuldīga: arhitektūra un pilsētbūvniecība

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības iniciatīvas divu gadu garumā veikts pamatīgs izpētes darbs, kas slāni pa slānim atklāj Kuldīgas vecpilsētas vērtības arheoloģijā, arhitektūrā, pilsētbūvniecībā. Grāmata ir ne tikai nopietns zinātnisks pētījums, bet arī saistošs materiāls ikvienam iedzīvotājam, kuram rūp kultūras mantojuma saglabāšana, balstot to uz patiesām vides kvalitātes vērtībām. Īpaša pievienotā vērtība ir vispusīga terminu vārdnīca angļu un latviešu valodā.

Autori: Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja un pilsētas arhitekte Jana Jākobsone, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris, arheologs Mārtiņš Lūsēns, arhitekts Jānis Zilgalvis, arhitekts Ilmārs Dirveiks, arhitekte Agate Eniņa, Kuldīgas novada muzeja galvenā krājuma glabātāja Daina Antoniška un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Spārītis. Pētījuma zinātniskais redaktors un darba sastādītājs —Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Grāmatas vāka dizains — Juris Petraškevičs, tulkojums angļu valodā — Filips Birzulis, salikums — Gints Šteins, Iveta Bambere. Projekta vadītājas — Inta Jansone, Sintija Vītoliņa, recenzenti — Dr.habil. chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns, Dr.arch. Juris Dambis.

Partneri