Apakšsadaļas

Individuālās dzīvojamās ēkas

K_99

ŠĪS VIETAS IDENTITĀTE IR DABĪGA KĀPA, VĒSTURISKI UNIKĀLA UN NEATKĀRTOJAMA. MĒS VĒLAMIES DEFINĒT ŠĪS VIETAS IDENTITĀTI AR ARHITEKTŪRAS PIENESUMU. ĒKAS ARHITEKTŪRA IR KONCENTRĒTA VIENĀ APJOMĀ, KAS IETURĒTA RACIONĀLĀ UN FUNKCIONĀLĀ FORMU VALODĀ UN TĀS KVALITĀTE IR MIERS, KURŠ PANĀKTS AR TELPU, GAISMU UN AINAVU - KĀPA APŅEM ĒKU TAI PAŠĀ LAIKĀ ĒKA IR KĀPĀ. ĒKA IR VIENKĀRŠA, BET ĀRKĀRTĪGI PRECĪZA. TĀS SMALKUMS NAV PAMANĀMS UZREIZ – PRECIZITĀTE IZPAUŽAS PIELIETOTAJOS MATERIĀLOS UN DETAĻĀS, KURAS IR ATTURĪGAS, NEITRĀLAS UN TĀS NENOMĀC ĒKU.

Autori: SIA Sintija Vaivade_arhitekte

Pasūtītājs: Privāts

Adrese:
Jūrmala

Tehniskie rādītāji:
2015-2016

Nodošana ekspluatācijā:
2019

Būvnieks:
NEWCOM

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
MDF, MERKURIJ L, ANZĀĢE

Pievienoto fotoattēlu autors:
Māris Lapiņš

Partneri