Apakšsadaļas

Laimes ābeles

Projekta izstrādes gaitā tika rasti harmoniski paņēmieni, kā kopā salikt mūsdienīgo ar vēsturisko, pievienojot esošajiem būvapjomiem jaunu mūsdienu uzslāņojumu. Ielas fasādes tika veidotas ar atsauci uz ēku vēsturiskajiem projektiem, savukārt pagalma fasādēs tika integrētas mūsdienu arhitektūras formas un risinājumi, izbūvējot bēniņus un pagrabu. Vēsturiskie plānojumi tika pielāgoti īpašnieku dzīves stilam, kas atspoguļojas fasāžu arhitektūrā, veidojot mijiedarbību starp veco un jauno.

Autori: SIA "Kkubā", galvenais arhitekts Leonards Kalniņš

Pasūtītājs: SIA "Kkubā"

Adrese:
Lapu iela 19–19a, Rīga

Tehniskie rādītāji:
1 gads

Nodošana ekspluatācijā:
31.01.2019.

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Ēriks Kehris, Krists Dilba, SIA "Siltie nami", "Altums", "Luminor bank", "Banka Citadele"

Partneri