Apakšsadaļas

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja rekonstrukcija, restaurācija, jaunbūve

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukcijas stratēģijas trīs aspekti: ņemot vērā ēkas unikālo arhitektūru, tās reprezentācijas nozīmi un būtisko ieguldījumu kultūras mantojumā, piedāvātais paplašinājums pamatots ar: 1) esošās ēkas kapacitātes un autentisko detaļu saglabāšanu, 2) skaidri izteiktu mūsdienu apjomu un minimālistisku papildu apjomu dizainu apjomā, kas nepieciešams renovācijai un muzeja funkciju paplašināšanai, 3) esošās ēkas funkcionālās stratēģijas pārmaiņām, kas ļaus paaugstināt esošās ēkas izmantošanas efektivitāti un piebūves ergonomisku integrēšanu. Sekojot minētajiem aspektiem, piedāvāts funkcionāli un estētiski līdzsvarots Latvijas Nacionālā mākslas muzeja restaurācijas, rekonstrukcijas un jaunbūves projekts, saglabājot ēku kā vēsturisku pilsētbūvniecības pieminekli, piešķirot tam mūsdienu funkcionalitāti.

Autori: "Processoffice" UAB, Andrius Skiezgelas Architecture, "Arhitektoniskās izpētes grupa" SIA

Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments

Tehniskie rādītāji:
2011–2012

Nodošana ekspluatācijā:
2015. gada 1. decembris

Būvnieks:
SIA "RE&RE"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA "RBSSKALS Būvsabiedrība", SIA "Lokširs", SIA "TTT Plus", SIA "Izoterms", SIA "US&L", SIA "NCS LV", SIA "Skonto PLAN LTD", SIA "Moduls-Rīga", SIA "Wood ART.LV", SIA "Alejas projekti"

Partneri