Apakšsadaļas

Individuālās dzīvojamās ēkas

Māja "Pienenītes"

Māja "Pienenītes" atrodas Mercendarbes muižas lauku apvidū Latvijā un sastāv no dzīvojamās ēkas, darbnīcas/garāžas un nelielas pirts ēkas, kas tiks uzcelta turpmākajos gados pašu rokām. Projektu veidojis arhitektūras un dizaina birojs Studio Vīksne, kas šobrīd darbojas Londonā un savu koncepciju raksturo kā videi, dabai un enerģijai draudzīgu un iejūtīgu līdzsadzīvošanu.

Autori: SIA Studio Vīksne

Pasūtītājs: Biruta Riekstiņa un Gerald Baines

Adrese:
Baldones pagasts

Nodošana ekspluatācijā:
2022

Tehniskie rādītāji:
197 m²

Nodošana ekspluatācijā:
2021

Būvnieks:
SIA Freimans Timber Construction, SIA RB&B Mālmeistari, SIA Solideco, SIA Mēbeļu Studija, SIA Mahagons

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Agnese Putna, Roberts Krusts, Mārtiņš Nikāzis, Reinis Harjo, Lauma Auermane, Arturs Liepiņš

Pievienoto fotoattēlu autors:
Madara Gritāne, SIA Studio Vīksne

Partneri