Apakšsadaļas

Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides objekti

Makšķernieku soli

Makšķernieku soli Alūksnes ezera krastā unikālā veidā apvieno funkcionālo aspektu ar informāciju par ezera zivju sugām un tuvējās apkārtnes kultūras un dabas bagātībām. Pie Alūksnes ezera radītas deviņas unikāla dizaina makšķerēšanas un atpūtas vietas, ko veido modulāri dizaina elementu komplekti. Apvienojot funkcionālo aspektu, ilgstspējīgus materiālus un informācijas pasniegšanu, tika nodrošināta labiekārtotās vides kvalitāte un sniegts ilgtermiņa ieguldījums vides aizsardzībā.

Autori: Dizaina birojs "H2E"

Pasūtītājs: Alūksnes novada pašvaldība

Adrese:
Ezera piekraste, Alūksne

Tehniskie rādītāji:
2017.03.–05.

Nodošana ekspluatācijā:
26.07.2018.

Būvnieks:
SIA “AD production”

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
-

Pievienoto fotoattēlu autors:
Ansis Starks, Dizaina birojs "H2E"

Partneri