Apakšsadaļas

Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides objekti

paviljons "Parametriskais ledājs"

Attīstoties zinātnei un izpratnei par dabas likumiem, cilvēks ir apguvis dabisko pirmsākumu interpretācijas mākslu, kas savukārt vides pilnveidošanas nolūkos ļauj jaunradīt dabīgos procesus imitējošus mākslīgus objektus. "Parametriskais ledājs" idejiski ietver divus pretnostatījumus: "ledus” kā dabiskuma, pirmatnīguma, patiesuma izteiksmes līdzeklis un "parametrika” kā cilvēka interpretācijas, algoritmiskas domāšanas, likumsakarību un kārtības simbols. Tas ir vides objekts, kas apvieno arhitektūru, gaismu, video, skaņu un zinātni. Ar datorģenerētu formu, digitālu animāciju, organisko polimērmateriālu, skaņas ierakstu un mākslīgo apgaismojumu tiek atveidoti dabas procesi.

Autori: SIA "Didzis Jaunzems Arhitektūra"

Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Adrese:
Rīgas Doma dārzs

Tehniskie rādītāji:
2016 augusts

Nodošana ekspluatācijā:
10.09.2016.

Būvnieks:
"Hansa Film Services", FAD

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Producenti, skaņas instalācija: "I Did It"; gaismas instalācija: "Bang!"; Ideju no Islandes atveda: Roberts Rubīns

Pievienoto fotoattēlu autors:
Uldis Lapiņš

Partneri