Apakšsadaļas

Objekti: Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides objekti

Ķemeru parka pārbūve un restaurācija

Ķemeru parks ir īpašs – no vienas puses, aizsargājama dabas teritorija ar daudziem īpašiem biotopiem un dendroloģiskajām vērtībām. No otras puses – valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis ar vairākiem vēsturiski nozīmīgiem objektiem. Projektēšanas laikā tieši tas bija galvenais izaicinājums – atrast kompromisu starp vēsturiskajām un dabas vērtībām, tajā pašā laikā nodrošinot, lai parks būtu funkcionāls un atbilstu mūsdienu prasībām.

Autori:
SIA Livland Group

Pasūtītājs:
Jūrmalas pilsētas dome

Adrese:
Ķemeri, Tukuma iela 32A un 32, Tūristu 1, Emīla Dārziņa 15A, Tukuma iela, Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve, Katedrāles iela

Tehniskie rādītāji:
264 384 m²

Nodošana ekspluatācijā:
2021

Būvnieks:
PS RERE BMV

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Būvprojekta vadība – Andis Špaks, projekta vadība – Ance Bērziņa, arhitekts – Mikus Lejnieks, ainavu arhitekte – Natalija Ņitavska, ceļu daļa – Andrejs Piesis, tiltu projektēšana – Alla Savenko

Pievienoto fotoattēlu autors:
Jūrmalas pilsētas dome, PS RERE BMV, SIA Livland GroupPartneri