Apakšsadaļas

Rīgas pils priekšpils un Austrumu piebūves rekonstrukcija un restaurācija

Atjaunošanas darbu gaitā veikta 16. gs. celtās Rīgas pils priekšpils atjaunošana Valsts prezidenta institūcijas vajadzībām. Respektējot arhitektoniskās izpētes gaitā konstatēto vēsturisko periodu uzslāņojumus, kā arī iepriekšējo periodu pārbūves, realizēti vērienīgi restaurācijas un pārbūves darbi, nodrošinot telpu mūsdienīgu funkcionēšanu, tai skaitā atbilstību valsts protokola prasībām.

Autori: Artūrs Lapiņš, p/s "Pilsprojekts"

Pasūtītājs: "Valsts nekustamie īpašumi" VAS

Adrese:
Rīga, Pils laukums 3

Tehniskie rādītāji:
2009–2011

Nodošana ekspluatācijā:
2015

Būvnieks:
"SBRE" SIA

Pievienoto fotoattēlu autors:
Artūrs Lapiņš

Partneri