Apakšsadaļas

Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides objekti

Rūjienas estrādes rekonstrukcija

Estrādes forma veidota kā gleznas rāmis. Viss uz skatuves notiekošais – mākslas darbs, kas tiek ierāmēts un izceļ darbību. No pasākumiem brīvajā laikā estrāde veido saspēli ar dabu. “Gleznas rāmis” veido dzīvu un mūžam mainīgu gleznu ar tās fonu. Kā dinamisks papildu elements aizmugures sienai – rotējošu slēdzējvērtņu sistēma. Saule ir centrālais tēls debesu mītu sistēmā un latviešu mitoloģijā, kur viņa ir debesu sētas saimniece. Saulei latvieši veltī visus savus saulgriežu svētkus. Parks veidots saskaņā ar šiem gadskārtu svētkiem. Visvienkāršākā Saules zīme ir aplis. Aplis ir galvenais simbols parkā, kas caurvij visus tā elementus. Estrādes tribīnes veidotas kā pusaplis. Apļveida ugunskura vieta saulgriežu svinībām. Labirints kā spirāle, kas ir ļoti ietilpīgs simbols, apzīmējot cikliskumu, augšupeju, evolūciju, pakāpenisku transformāciju. Parks veltīts mūsu dzīvības simbolam – Saulei un nosaukts par Saules parku.

Autori: Agnese Purviņa, Lelde Savoni

Pasūtītājs: Rūjienas novada pašvaldība

Adrese:
Upes iela 9, Rūjiena

Tehniskie rādītāji:
2016–2017

Nodošana ekspluatācijā:
31.05.2018.

Būvnieks:
Sia "Aimasa"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Sia "Annvil.lv", Sia "Veldrums un partneri"

Pievienoto fotoattēlu autors:
Aigars Lapiņš

Partneri