Apakšsadaļas

Rūjienas kultūras nama teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija

Objekta atslēgas vārdi: publiskās ārtelpas atjaunotne, integrējot ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumus. Skvēra telpas veidošanas kompozicionālie principi: Rūjienas tautas tērpa brunču rakstu linearitāte, tonalitāte. Līnijas iezīmē atpūtas vietas, kustību un skatu virzienus, tonalitāte nosaka augu izvēli. Pilsētas mugurkaulu veidojošās Rūjas upes meandri ir iedvesmas avots ILŪA kompozicionālajiem risinājumiem. Skvērā integrēta 2012. gadā atklātā tēlnieka A.Vārpas skulptūra „Līgo”.

Autori: SIA "Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”; projekta vadītāja ainavu arhitekte Ilze Rukšāne; būvprojekta vadītāja arhitekte Mārīte Sprudzāne; ainavu arhitekti: Sandra Sarkanbārde, Ieva Dimante

Pasūtītājs: Rūjienas novada pašvaldība

Adrese:
9 Upes Street, Rujiena

Tehniskie rādītāji:
2014–2015

Nodošana ekspluatācijā:
2016. gada 15. marts

Būvnieks:
SIA “SiMC”

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA "Reindave": Daina Ieviņa: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja – ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi – aprēķini: sausā upe, lietus dārzi – bioievalkas; Mārtiņš Nikāzis: ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi – sausās upes būvkonstrukcijas

Pievienoto fotoattēlu autors:
Krišs Karnītis

Partneri