Apakšsadaļas

Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides objekti

Strūklaka “Fregate VALZIVS” un Lielais laukums

Pārbūvējot Ventspils Lielo laukumu, ir tapis jauns, universālam dizainam atbilstošs pilsētas centrs, aktīvs visās gada sezonās. Laukuma reljefs ir veidots kā smilšu kāpas, pārejot topošās mūzikas skolas un koncertzāles būvapjomā. Akcents ir strūklaka – "Fregate VALZIVS". Tā ir 1644. gadā Ventspilī būvētā hercoga Jēkaba flotes kuģa "Wallfisch" inovatīva interpretācija ar daudzveidīgu ūdens strūklu tehnoloģiju programmu un LED izgaismojumu. Nu tā ir kļuvusi par Ventspils ikonu, paaugstinot pilsētvides vērtību.

Autori: Autors – David Cook, Vācija, Štutgarte, arhitektu birojs “haascookzemmrich STUDIO2050”, ģenerālprojektētājs – SIA “Arhitekta J.Pogas birojs”, būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs) – Juris Poga; projektētājs – SIA “LVCT”; strūklakas tehnoloģiju izstrāde – Gints Jaunzems; labiekārtojuma un apzaļumošanas tehniskā projekta izstrāde – SIA “ARHO”, ainavu arhitekti – SIA “ZALA Landscape Architecture”, SIA “apdALPS”

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas pašvaldība

Adrese:
Lielais laukums, Ventspils

Tehniskie rādītāji:
2014–2015

Nodošana ekspluatācijā:
28.09.2016.

Būvnieks:
SIA “OSTAS CELTNIEKS”

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA “Elektriķis” , SIA “Samrode”

Partneri