Apakšsadaļas

Tērauda skatu tornis

Uzkāpu un paskatīju: bezgalība ar skaistuma dvašu, skaistums ar bezgalības pieskārienu. Tērauda skatu tornis 5,2 x 5,2 m plānā, augstums — 27,0 m, platformas augstums — 21,8 m.

Autori: Arhitekts — Indulis Rāts, inženieris — Sergejs Stešins

Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Adrese:
Teiču dabas rezervāts

Tehniskie rādītāji:
06/2011–10/2011

Nodošana ekspluatācijā:
09/2013

Būvnieks:
Jaunmāja

Partneri