Apakšsadaļas

Turaidas pagasta magazīna

Magazīna bija ēka, kurā glabāja labības rezervi — nodrošinājumu neražas gadiem vai citām nelaimēm. Pēc ražas novākšanas noteikts labības daudzums bija jānodod glabāšanā magazīnā, un vajadzības gadījumā zemnieki varēja aizņemties graudus sēklai vai pašu patēriņam. Turaidas pagasta magazīna būvēta laikā starp 1830. un 1843. gadu. Būve ir interesanta ar to, ka tajā iemiesota pāreja no ampīra – bīdermeijera estētikas uz neogotiku. Turaidas muzejrezervāts ēku iegādājās 2005. gadā un 2009. gadā uzsāka restaurācijas un rekonstrukcijas darbus.

 

Autori: Ināra Caunīte

Pasūtītājs: Turaidas muzejrezervāts

Adrese:
Turaidas muzejrezervāts, Turaida, Krimuldas novads

Tehniskie rādītāji:
2008

Nodošana ekspluatācijā:
2014

Būvnieks:
Turaidas muzejrezervāts

Partneri