Apakšsadaļas

Urbānā platforma

Paris–Sud universitātes pilsēta laika gaitā ir zaudējusi savu identitāti un kļuvusi par sadrumstalotu un izolētu teritoriju. Mūsu vīzija ir konsolidēt šo fragmentāciju vienotā urbānā platformā, lai pilsēta attīstītos uz jauniem, spēcīgiem pamatiem, kas ļauj veidot pilsētu ar integrētām zaļajām struktūrām, ģenerēt kultūru un dzīvot harmonijā ar dažādību. Projekts veidots pilsētplānošanas konkursam Saklē ielejā Francijā.

Autori: Didzis Jaunzems, Māris Bārdiņš, Sang Woo Kim

Pasūtītājs: Publiskais nodibinājums Parīze–Saklē (EPPS)

Partneri