Apakšsadaļas

Sabiedriskas ēkas (kultūras, izglītības, veselības un ārstniecības iestādes, sakrālās ēkas, sporta būves)

Viesnīca Wellton

Viesnīcas ēku komplekss atrodas Vecrīgā, kvartālā starp Minsterejas ielu, 11. novembra krastmalu un Mārstaļu ielu. Centrālā ēku kompleksa daļa – būvapjoms pret 11. novembra krastmalu – ir veidots kā vienots monolīts apjoms, kāds saskaņā ar izpētes materiāliem šajā vietā ir bijis arī 20. gs. sākumā. Saskaņā ar vietas īpatnību – novietojumu blakus 11. novembra krastmalai, kas ir iela ar salīdzinoši lielu satiksmes noslodzi – būvapjoma galvenajai fasādei veidota dubulta stiklotu fasāžu sistēma, kas kalpo kā skaņas izolācija un piešķir ēkai arhitektoniski telpisku izteiksmīgumu, ko izceļ arī fasāžu izgaismojuma risinājums. 


Fasāžu grupa pret Minsterejas ielu pasvītro ielas apbūves rakstura daudzslāņainību gan lietoto materiālu, gan silueta ziņā. 1. stāva stikla vitrīnu risinājums pret visām ielām ar maksimālu caurspīdīgumu un uzsvērtu plastiku izceļ ēku publisko pieejamību, daudzšķautņainie vitrīnu savērsumi veido atstarojumus no visdažādākajiem rakursiem, ļaujot garāmgājējam tajos redzēt arī savu atspulgu uz dažādu Daugavas un pilsētas panorāmas skatu fona. Apjomā integrēts vēsturiskā pilsētas aizsargmūra fragments, kurš eksponēts interjerā un eksterjerā.

Autori: "Palast Architekts" AS, "DR Arhitekti" SIA

Pasūtītājs: SIA "MV Hotels"

Adrese:
Minsterejas ielā b.n., 11.novembra krastmalā 33, Rīgā

Tehniskie rādītāji:
06.2013.–04.02.2015., Interjers: – 10.07.2017.

Nodošana ekspluatācijā:
2018

Būvnieks:
SIA "Homeland"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
BK daļas proj.: PBR; Interjers: "Annvil", "DI Studio", "MALUS Arhitekti"

Pievienoto fotoattēlu autors:
Gvido Kajons

Partneri