Apakšsadaļas

Individuālās dzīvojamās ēkas

Villa Dālija

Mazās, bet ikoniskās Villa Dālija iedvesmas avoti ir gan Palladio Villa la Rotonda, gan ziemeļnieciskā pieeja konstrukcijām un materiāliem. Spēlējoties ar regularitāti, simetriju, kvadrāta formu un četrslīpju jumtu, ēkas iekšienē tiek radīts telpisks piedzīvojums. 165 m2 kompaktā koka ēka pateicoties tās centrālajai atrašanās vietai kvartālā un aktīvajiem lietotājiem, kalpo gandrīz kā kopienas centrs kaimiņu ģimenēm.

Autori: ĒTER: Dagnija Smilga, Kārlis Bērziņš

Pasūtītājs: Privāts

Adrese:
Rīga, Latvija

Tehniskie rādītāji:
2016-2021

Nodošana ekspluatācijā:
2021

Būvnieks:
"MJ Construction", Matīss Stabulnieks

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Būvinženieris Jēkabs Januševskis, Sert.Arhitekte Nora Saulespurēna, Andris Dzenis

Pievienoto fotoattēlu autors:
Ansis Starks, ĒTER

Partneri