RTU 57. Starptautiskā zinātniskā konference

Aicinām pieteikt dalību RTU 57. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā Arhitektūra and pilsētplānošana 2016. gada 13. un 14. oktobrī, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6.

Konferences mērķis

Veicināt akadēmisko diskusiju par aktuāliem arhitektūras un pilsētvides veidošanas jautājumiem, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus.

Konferences tematiskie virzieni

Kultūras mantojuma aizsardzība un arhitektūras teorija;

Arhitektūras un pilsētplānošanas lokālas un globālas tendences;

Ilgtspējības aspekti pilsēttelpas veidošanā;

Universālais dizains.

Nosacījumi reģistrācijai un kopsavilkumiem

Reģistrācijas formu un kopsavilkumu lūdzu sūtīt uz adresi: alisakorolova@gmail.com līdz 2016. gada 1. augustam.

Reģistrācijas un kopsavilkuma veidlapas

Reģistrācijas forma

Kopsavilkuma veidlapa

Konferences dalībniekiem dalības maksa is EUR 80, ja maksājums tiek veikts līdz 31. augustam. Pēc 31. augusta dalības maksa ir EUR 100. Maksājot konferences dienā konferences vietā - EUR 150. Dalības maksa nodrošina pieeju konferences darba sesijām, spirdzinājumus konferences starpbrīžos, pusdienas konferences norises vietā un konferences noslēguma vakariņas vienai personai.

Bezmaksas dalība ir pieejama RTU APF mācībspēkiem un studentiem, ka arī konferences klausītājiem. Šis statuss nodrošina pieeju konferences darba sesijām un spirdzinājumus konferences starpbrīžos.   

Dalības maksu lūdzu pārskaitīt:

Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ. nr. LV-90000068977

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija

Banka: VALSTS KASE

IBAN: LV46TREL915101S000000

SWIFT: TRELLV22

Maksājuma informācijā lūdzu norādīt: Architecture - 57th Conference

Konferences darba valoda ir angļu valoda

Publicēšanas iespējas

Konferences rakstus ir iespēja publicēt recenzētā RTU Zinātniskajā žurnālā Architecture and Urban Planning (ISSN 1691-4333) http://www.degruyter.com/view/j/aup.  Publikācijas plānotas 2017. gadā. Reģistrētiem konferences dalībniekiem publikācija žurnālā ir bezmaksas.

 Nozīmīgi datumi:

      1. augusts      Reģistrācija un kopsavilkumu iesūtīšana

     15. augusts    Dalības akceptēšana

      1. oktobris     Konferences rakstu iesūtīšana

    13. oktobris    RTU konferences sekcija Architecture and Urban Planning, konferences vakariņas

    14. oktobris    RTU konferences plenārsēde

Kontakti:

Rīgas Tehniskās universitātes

Arhitektūras un pilsētplanošanas fakultāte

Ķipsalas iela 6, Riga LV-1048, Latvia

Alisa Koroļova

e-pasts: alisakorolova@gmail.com

tālr.: 26866511Partneri