Apakšsadaļas

Amatnieku pasāža Rīgas centra kvartāla struktūrā

Diplomprojektā risināta apbūves revitalizācija kvartālā starp Dzirnavu, E. Birznieka–Upīša, Visvalža un Satekles ielām, paredzot tajā Amatnieku pasāžas izveidi. Detalizēti izstrādāti trīs zemesgabali. Koncepcijas pamatā ir trejlapa, kur katrai lapai — zemesgabalam ir līdzvērtīga nozīme. Idejiski tās simbolizē pagātni — amatnieku darbnīcas, tagadni — tirdzniecības centru un birojus, kā arī nākotni — multifunkcionālu izstāžu zāli.

Autori: Karīna Šumilo

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Diplomprojekta vadītājs — Dr.arch. Uģis Bratuškins

Partneri