Apakšsadaļas

Sabiedriskas ēkas (kultūras, izglītības, veselības un ārstniecības iestādes, sakrālās ēkas, sporta būves)

AS “Latvijas valsts meži” biroju ēka

Ēkas tēls rada asociācijas ar Latvijas mežu bagātībām, plaši izmantotie kokmateriāli ārējā un iekšējā apdarē sniedz gan taktilās sajūtas un meža smaržu, gan vizuālo efektu. Ēkas plāns ir U veida ar daļēji noslēgtu iekšpaglamu. Fasādēs izceļas eksponētās līmētā koka kolonnas, neēvelēto dēļu apšuvumu pārtrauc stiklojuma vertikāles, uzsvērta stiklotā 1. stāva caurspīdība, pa nepilnu perimetru veidotas balkonu horizontāles. Projekta detalizācijai būvniecības darbiem izmantota BIM. Platība – 2243 m².

Autori: Arhitektu birojs SIA “5.IELA” Projekta autori: arhitektu birojs „5. iela”, arhitekte Ija Rudzīte, piedaloties arhitektei V. Vītolai, arhitektam O. Baronam, L. Balodei, L. Vītolai, I. Krūzkopei, M. Pildavai. Būvprojekta vadītāja: Jeļena Krasnorucka. Interjera projekts: SIA “5. iela”, arhitekte Ija Rudzīte. Labiekārtojums: SIA “5. iela”, arhitekte Ija Rudzīte un Inese Milaša. Autoruzraudzība: SIA “5. iela”, Ija Rudzīte

Pasūtītājs: AS “Latvijas valsts meži”

Adrese:
Parka iela 1, Dundaga, Dundagas pag. Dundagas novads

Tehniskie rādītāji:
Metu konkurss 2012; projektēšana 2013 –2014; būvniecība līdz 2016. gada beigām

Nodošana ekspluatācijā:
29.12.2016.

Būvnieks:
SIA “Selva Būve”

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA “Dores Fabrika”, SIA “Pavasars”, SIA “Uppe”

Partneri