Apakšsadaļas

Komercēkas un ražošanas ēkas (viesnīcas, biroju ēkas, tirdzniecības ēkas, ražošanas ēkas)

Atpūtas nama jaunbūve Jūrmalā

Mūsdienīgs Jūrmalas atpūtas nams. Garenais gruntsgabals ziemeļu–dienvidu virzienā nosaka ēkas plānojuma formu ar garām fasādēm pret austrumiem un rietumiem. Tuvinot apkārtējās apbūves mērogam, garās fasādes dalītas mazākos būvapjomos. Ēkai ir divi stāvi ar pusstāvu, pagrabstāvu un divām izejām uz jumta terasēm. Katra būvapjoma katrā stāvā paredzēts viens apartaments, nākotnē tos iespējams apvienot gan pa horizontāli, gan vertikāli.

Autori: SIA ARHIS Arhitekti: Andris Kronbergs, Jānis Zvejnieks, Artūrs Šteinbergs, Simona Ozola.

Pasūtītājs: SIA AP Investment

Adrese:
Dzintaru prospekts 44, Jūrmala

Tehniskie rādītāji:
2015–2016

Nodošana ekspluatācijā:
2020

Būvnieks:
SIA Selva Būve

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
ZALA Landscape Architecture, Arenso, Daina-EL, EIBP, Komforta standarts, Neoklasika

Pievienoto fotoattēlu autors:
Indriķis Stūrmanis

Partneri