Apakšsadaļas

Bēržu kapu kapličas restaurācija

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Bēržu kapu kapliča (aizsardzības Nr. 2840) pašreizējā vietā atrodas kopš 1920. gada. Kapličas būvvēsture aizsākas Zosuļos 1791. gadā, kur izbūvēta Jēzus Sirds kapela ar astoņstūra plānojumu. Izpētē pēc analoģijas ar Dubnas Jēzus Sirds kapelu pieļauts, ka arī Zosuļu kapelai varējuši būt bijuši vairāki frontoni un priekštelpa. 19. gs. pirmajā pusē astoņstūra apjomam piebūvēta draudzes daļa, kā arī lievenis ar četrām kolonnām, trīsstūrveida frontonu, vēlā klasicisma stilistikai raksturīgām ārdurvīm un logiem. 1920. gadā kapliča pārvesta uz Bēržu kapiem, un veikta tās rekonstrukcija, zaudējot daļu no oriģinālajām detaļām.

Ar laiku kapliča iegrimusi kapsētas zemē, ne tikai izmainot proporcijas, bet arī bojājot apakšējo vainagu konstrukcijas. Pirms četriem gadiem, uzsākot atjaunošanas darbus, konstatēts kapličas kritiskais tehniskais stāvoklis. 2016. gadā izjauktā kapliča atjaunota, pēc iespējas izmantojot oriģinālās detaļas un papildinot iekārtas priekšmetus. No jauna izbūvēti vārti uz kapsētu. Kaut arī vēsturiskas ēkas pilnīga izjaukšana nav parasta, Bēržu kapliča ir saglabājusi savu autentiskumu, izmantojot tradicionālos materiālus un tehnoloģijas – atjaunota guļbūves konstrukcija, atkārtoti izmantoti apšuvuma dēļi un kaltās naglas, izbūvēts tonētas darvas skaidu segums, atjaunotas 19.gs. sākuma durvju vērtnes, kas aprīkotas ar kaltu kastes slēdzeni, māla klons, iekārtas priekšmeti u.c. koka arhitektūras detaļas. Atjaunotās kapličas pašreizējais diezgan svaigais tēls izvēlēto apdares materiālu dēļ pēc neilga laika pārklāsies ar patinu, nemanāmi pieskaņojoties senākiem oriģināliem.

Autori: Artūrs Lapiņš; inženieri Māris Bēnfelds, Ģirts Pavlovs, arhitektoniskā izpēte Vija Strupule

Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība

Adrese:
Balvu novads, Bērzpils pagasts

Tehniskie rādītāji:
2013, 2015

Nodošana ekspluatācijā:
2017

Būvnieks:
SIA Warss

Pievienoto fotoattēlu autors:
Artūrs Lapiņš

Partneri