Apakšsadaļas

Daudzfunkcionāls centrs Skanstes apkaimē

Daudzfunkcionālā centra Skanstes apkaimē projekts izstrādāts kā Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 2014. – 2015. mācību gada diplomdarbs. Tas ir biroja ēkas un dzīvokļu nama komplekss, kura 25 stāvus augstajā tornī būtu izvietoti ne tikai biroji, bet arī tirdzniecības vietas un blakus esošā nama iedzīvotājiem noderīgu pakalpojumu sniedzēji. Autors par projekta veiksmi uzskata telpa platību variācijas iespējas dažādos ēkas stāvos. Kompleksa vizuālās izteiksmes iedvesmas avots bijis slīpēta kristāla daudzskaldnis.

Autori: Krišjānis Kopštāls

Pasūtītājs: RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Tehniskie rādītāji:
2014-2015

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Darba vadītājs: Arne Riekstiņš

Partneri