Apakšsadaļas

Daugavas stadiona tribīņu pārbūve

Pārbūves būvprojektā tika pārbūvēta esošo tribīnes ēku un izbūvētas papildus tribīņu piebūves, lai nodrošinātu atbilstību aktuālajiem būvnormatīviem un palielinātu stadiona skatītāju vietu skaitu līdz 10457 vietām.

Pārbūvējamā tribīne ir paredzēta kā atklāta sporta būve – stadions ar tribīnēm (t.sk. jaunajām) kopā 10457 skatītājiem, kā arī ar publiskām telpām, kuras paredzēts izvietot zemtribīņu apjomā.

Autori: Būvprojekta izstrādātājs: PS'LNK Industries partnership', TS, AR daļas SIA'JR elements'arhitektūras risinājumi, SIA'MALUS architects', SIA' DR arhitekti' ( Dāvids Rubins, Renārs Putniņš, Juris Rotčenkovs, Marta Tabaka, Anda Ābele, Jānis Rudzītis, Eva Rotčenkova, Zanda Priedeslaipa, Ance Ruķe)

Pasūtītājs: VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””

Adrese:
Augšiela 1, Rīga, LV-1009

Tehniskie rādītāji:
2016.10.-2017.08.

Nodošana ekspluatācijā:
2018.05.

Būvnieks:
PS 'LNK Industries partnership'

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
BK:SIA “Architectural rhuthm' (Rietumu tribīnes) ,SIA „Kas un K. studija” (JJaunās Ziemeļu un Dienvidu tribīnes) , ŪKT, ŪK, AVK, SM, SAT : SIA „DGD Projekti”; ELT, EL : SIA 'MKM engineering' ; ESS, UAS: SIA 'IX COM'.

Pievienoto fotoattēlu autors:
Māris Lapiņš

Partneri