Apakšsadaļas

Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa Nikolaja vārtu un tilta restaurācija

Nikolaja vārti ir Latvijā vienīgie trīsjomu aizsardzības vārti ar simetriski izvietotām sardzes telpām. Projekta realizācijas gaitā mainījās tā koncepcija, izvirzot nepieciešamību veidot skaidru atšķirību starp jauno un vēsturisko. Ēkas sākotnējā funkcija — vārti ar sardzes telpām — diemžēl ir zudusi un nav atjaunojama, bet ir iespējama telpu izmantošana citai funkcijai — ekspozīcijām un apskatei. Projekta ietvaros tika atjaunots arī koka tilts, atdodot vārtiem to reprezentatīvo nozīmi.

Autori: SIA „REM PRO” – Ineta Buka, Kārlis Ziediņš, Pēteris Blūms, Andrejs Ugrimovs

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome

Adrese:
Nikolaja iela 3a, Daugavpils

Tehniskie rādītāji:
11/2009–10/2012

Nodošana ekspluatācijā:
2013. gada decembris

Būvnieks:
Ditton Būve

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Y Joinery Latvia — Jurijs Romaņenko; Arhitektoniskās izpētes grupa

Partneri