Apakšsadaļas

Dobeles mūzikas skola

Dobeles Mūzikas skolas rekonstrukcijas projekts apvienojis vēsturiskās ēkas renovāciju un laikmetīgu arhitektūru, izceļot novietnes ainaviskās vērtības. Vēsturisko interjeru izpēte ļāva restaurēt 19. gs. krāsojuma kompozīcijas, atjaunot zāles vēsturiskos griestus un sienu krāsojumu, rekonstruētas fasādes. Šis projekts ir atbalsta fonda dāvana Dobeles pilsētai, kas veicinājis iesaistīto pušu sadarbību un nu kalpo par katalizatoru plašākas publiskās telpas labiekārtošanai.

Autori: SIA ''MARK arhitekti'': Mārtiņš Ošāns, Jānis Grahoļskis, Ilona Markuse, Agate Eniņa, Anita Parafiņuka

Pasūtītājs: Pētera Avena labdarības fonds “Paaudze”

Adrese:
Skolas iela 2, Pļavas iela 3, Dobele

Tehniskie rādītāji:
2013–2018

Nodošana ekspluatācijā:
21.12.2018.

Būvnieks:
SIA “Dzirnakmens”

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
''Landshape'', ''Inženieru birojs Būve un Forma'', “Cerkazi-G”

Pievienoto fotoattēlu autors:
Gvido Kajons, "Mark arhitekti"

Partneri