Apakšsadaļas

Daudzdzīvokļu ēkas

Dzīvojamo un sabiedrisko ēku komplekss

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekts Ulbrokas ielā klusinātos apmetuma toņos kombinācijā ar koka "oderi" fasādes daļās. Šobrīd uzbūvētās divas piecu stāvu dzīvojamās ēkas ar 54 dzīvokļiem katrā ir tikai aizsākums plānotajai kopējai teritorijas attīstībai, kas sastāvēs no mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamām ēkām, kā arī publiskajām ēkām ar
komercfunkciju vai nākotnē plānotiem bērnudārziem.

Paaugstināts pirmais stāvs dod vietu palīgtelpām puspagrabā un uzlabo pirmā stāva iedzīvotāju dzīves vidi. Divas kāpņu telpas ar plašu vestibilu un divām izejām, pagalma izeja bez sliekšņiem un pakāpieniem nodrošina pilnu pieejamību. Dzīvokļu plānojumi veidoti, skaidri nodalot guļamtelpu un dzīvojamās zonas.

Apkārtnes konteksta novērtēšana un dzīves kvalitāte ir divi nozīmīgākie pavedieni Trebū HOME
projektā. Apbūvējamais zemes gabals ir pietiekami liels, lai šeit izveidojot jaunu, kvalitatīvu,
mūsdienīgu apbūves un publiskās ārtelpas koncepciju. Projekta pamatdoma ir daudzfunkcionāla
dzīvojamās vides veidošana ar akcentu uz publisko ārtelpu, “kopā dzīvošanu” un teritorijas
sasaisti ar apkārtējo teritoriju un tās iedzīvotājiem.

Autori: “ARHIS Arhitekti” - Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, “MARK Arhitekti” - Jānis Sauka, Agate Eniņa, Andris Austriņš.

Pasūtītājs: SIA "AFI investments"

Adrese:
Ulbrokas iela b/n, Rīga

Tehniskie rādītāji:
2016–2017

Nodošana ekspluatācijā:
2018

Būvnieks:
SIA "Arčers"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
"Inženieru birojs Būve un Forma'' – Māris Grāvītis, Inese Survilo, SIA "Labie koki" - Indra Ledaine-Vītoliņa, Vineta Strauta, "ARC4G Ltd." - Dani Moran

Partneri