Apakšsadaļas

Daudzdzīvokļu ēkas

Ēka Kuģu ielā 15

Gruntsgabals Kuģu ielā 15 atrodas iepretī Vecrīgai, Daugavas kreisajā krastā, un kopā ar blakus kvartālu dažādos laikos celtajām ēkām veido Daugavas kreisā krasta siluetu skatā no vecpilsētas. To ieskauj dažādos laika posmos veidojusies apbūve: divas eklektisma periodā būvētas dzīvojamās ēkas, modernisma formās veidotā "Radisson Blu Daugava Hotel" viesnīca un padomju laikos celtie dzīvojamie kvartāli. Pēdējās simtgades laikā apkārtējā vide ir tikusi pakļauta būtiskām pilsētvides izmaiņām, kā rezultātā gruntsgabalā esošā savulaik policijas ēka ar grezno parādes fasādi šobrīd ir vērsta pret iekškvartālu.

Jaunie būvapjomi iecerēti kā vēsturisko kvartālu noslēgums – blakus esošo eklektisma ēku silueta telpisks spoguļattēls ar stūra akcentu pret Kuģu ielu. Atbilstoši vides raksturam, kuru veido divu kontrastējošu apbūves tipu mijiedarbība – perimetrāla vēsturiskā un modernisma formās veidota brīvstāvoša apbūve – jaunās ēkas fasāžu un apjoma risinājums kalpo kā pārejas elements, ietverot abu atšķirīgo pilsētvidi veidojošo būvmasu un dažādo laikmetu stilistisko izteiksmes veidu raksturīgās iezīmes.

Autori: SARMA & NORDE Arhitekti

Pasūtītājs: SIA Kuģinieks

Adrese:
Kuģu iela 15, Rīga

Tehniskie rādītāji:
2012–2014

Nodošana ekspluatācijā:
2019

Būvnieks:
SIA AIMASA

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Arra, Daina EL, Efiko

Pievienoto fotoattēlu autors:
Ansis Starks

Partneri