Apakšsadaļas

<i>Arsenāla Tunelis</i>

Vides objekts Arsenāla Tunelis atrodas uz saglabāta dzelzceļa sliežu ceļa fragmenta un telpiski noslēdz Ķeipenes dzelzceļa stacijas/Sergeja Eizenšteina komunikācijas centra kompleksa kompozīciju. Tuneli iespējams transformēt, to īslaicīgi pārsedzot vai pievienojot demontējamu grīdu, tā pieskaņojoties dažādu pasākumu scenārijiem. Arsenāla Tunelis simboliski attēlo laika plūduma fiksējumu 24 kino kadros un ir metafora paralēlās realitātes savienojošam tunelim. Autori uzskata, ka virzība caur tuneli ir līdzīga realitātei, kas austrumu domātāju tekstos aprakstīta kā brīva no jebkā pastāvīga klātbūtnes un kas sastāv no nemitīgi mainīgas pieredzes, kuras kopums rada „es” ilūziju.

Autori: arhitekti Andis Sīlis, Andris Kokins, M. Dārznieks

Pasūtītājs: Augusts Sukuts

Adrese:
Ķeipene

Tehniskie rādītāji:
2011-2013

Nodošana ekspluatācijā:
2014

Būvnieks:
<i>SIA NGS</i>

Pievienoto fotoattēlu autors:
Kristaps Kalns

Partneri