Apakšsadaļas

Ielu telpu restaurācija Kuldīgas vecpilsētā

Atjaunojot vēsturiskas arhitektoniskās kompozīcijas, nepieciešama arī vēsturiskās pilsētvides izjūtas restaurēšana. Kuldīgā veikta ielu un laukumu izpēte, piedāvāti mūsdienu risinājumi un izstrādāta vienota vecpilsētas ielu vīzija. Detalizēti pētīta katra iela — līdz katras ēkas ieejas mezgla, cokola vietai ielas koptēlā. Nodrošināta gan vides pieejamība, gan satiksmes drošības prasības, gan nepieciešamais komunikācijas un labiekārtojuma līmenis. Ielu telpu restaurācijas metodika sniedz atziņas turpmākai vēsturiskās pilsētvides autentiskuma izpratnei un saglabāšanai.

Autori: Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa - koncepcijas ideja un saturs, Aldis Orniņš un Guntis Kalniņš - koncepcijas risinājumi. Detalizācijas - tehnisko projektu autori un autoruzraugi: Baznīcas, Tirgus, Pasta, Policijas, Upes daļēji Jelgavas, Raiņa ielām arhitektoniski mākslinieciskā izpēte – Kristīne Veinberga un Juris Zviedrāns, projektētājs - SIA „Inženierbūve”, AR sadaļa papildus arī Dīķa un Rumbas ielās SIA “Diānas Zalānes projektu birojs”. Projekta stadijā: daļēji L. Paegles, Mucenieku, Jelgavas ielām SIA „Belss”, Lāsma Lediņa. Pils ielai Guntis Kalniņš. Kalna ielai Velga Siliņa. Alunāna, Dzirnavu, Smilšu, Mucenieku, Mālu, Ventspils, Kaļķu ielām A/S „VCI”, Gints Lasmanis. Grants, Annas, Parka ielām SIA „Projekts – 3” ,Mārtiņš Roops. Visos projektos sadarbība ar inženierkomunikāciju un ceļu daļu projektētājiem.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Segumu koncepcijas „Kuldīgas vecpilsētas ielu un laukumu segumu rekonstrukcijas un Alekšupītes promenādes izveides koncepcija” autori – Guntis Kalniņš un Aldis Orniņš, būvprojekta „Kuldīgas "Venēcijas" - Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide” arhitektoniski mākslinieciskās izpētes autori – Kristīne Veinberga un Juris Zviedrāns, projektētājs - SIA „Inženierbūve”, AR sadaļa SIA “Diānas Zalānes projektu birojs” un būvprojekta „L. Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā” ielu izpētes un būvprojekta autors - SIA „Belss”, arhitekte Lāsma Lediņa. Alunāna, Dzirnavu, Smilšu, Mucenieku, Mālu, Ventspils, Kaļķu ielu segumu rekonstrukcija – A/S „VCI”, būvprojektu autors Gints Lasmanis. Grants, Annas, Parka ielu rekonstrukcija – SIA „Projekts – 3” būvprojektu autors Mārtiņš Roops. Visos projektos sadarbība ar inženierkomunikāciju un ceļu daļu projektētājiem.

Partneri