Apakšsadaļas

Jāņa Čakstes laukums Liepājā

Jāņa Čakstes laukuma pārbūve veikta ERAF projekta Liepājas pilsētas skvēru un apstādījumu teritoriju rekonstrukcija ietvaros. Laukums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Liepājas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā. Tā ir tuvākā zaļā teritorija četrām skolām un pilsētas pašvaldības administrācijas namam. Laukumā tradicionāli tiek rīkoti valsts svētku pasākumi. 1929. gadā laukums tika nosaukts Jāņa Čakstes vārdā. Tā rekonstrukcija 21. gadsimtā veikta, lai iedzīvinātu Jāņa Čakstes piemiņu, bet saglabātu ierastos laukuma izmantojuma veidus – svētku pasākuma vietu, tranzīta zonu un atpūtas vietu. Izvietoti vides objekti ar Čakstes teiktā citātiem. Vides pieejamība ievērota, atšķirīgos līmeņus savienojot ar pandusiem, izvietojot taktilus informācijas stendus un izvēloties atbilstošu soliņu dizainu.

Autori: <i>K IDEA</i>, arhitekti Andris Kokins un Aija Kokina

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldība

Adrese:
Liepāja, Jāņa Čakstes laukums

Tehniskie rādītāji:
2010.

Nodošana ekspluatācijā:
2013

Būvnieks:
<i>A-Land</i>

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
<i>Teklat, CVS</i>

Partneri