Apakšsadaļas

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkas būvniecība pabeigta 2015. gada septembrī. Jaunbūves kopējā platība – 18965 m², virszemes stāvu skaits – 8. Projekta mērķis ir radīt komfortablu, funkcionālu, ekonomisku un uz ilgtspējīgas attīstības nostādnēm orientētu mācību, darba un sadzīves vidi, kura kļūtu par mūsdienu nostādnēm atbilstošu zināšanu un jauno tehnoloģiju apguves un izpētes vietu studentiem un plašākam interesentu lokam. Galvenā telpiski mākslinieciskā risinājuma pamatā ir ideja par kompakta būvapjoma optimālu orientēšanu gruntsgabalā, ievērojot gan dabas faktorus, gan telpiskās kompozīcijas aspektus kopīgajā nākotnes kompleksā, tajā pašā laikā paredzot to ilgāku laiku izmantot kā atsevišķu vienību. Izbūvējot Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēku, jāizveido daļa no piegulošās teritorijas labiekārtojuma, kas perspektīvā pieslēgtos kopīgajai publiskajai ārtelpai. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem bija izveidot aktīvu, redzamu un atpazīstamu kompleksa pirmo kārtu – ēku, kas kļūtu par vietas vizītkarti. Ēkā izvietojas četras no LU fakultātēm – Ķīmijas, Bioloģijas, Medicīnas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, kā arī vairāki zinātniski pētnieciskie institūti. Par nozīmīgu ēkas tēla sastāvdaļu uzskatāmas būvē izmantotās inovatīvās tehnoloģijas – no zaļajiem augiem veidotā dubultā fasāde, kas mazina ēkas temperatūras svārstības tiešas saules gaismas ietekmē, ar sukulentu stādījumiem pārklāto "zaļo jumtu", kā arī nākamajās būvniecības kārtās izbūvējamie horizontālās plūsmas vēja ģeneratori, grunts siltumsūkņi un saules kolektoru sistēmas. Ēkas laboratorijās veidoti pārsegumi ar integrētu apsildes un dzesēšanas sistēmu. Ēkā paredzēti divi vestibili, kuri veidoti kā rekreatīvā zona un saistīti ar plašām kāpnēm. Šādi uzsvērta gan ēkas ieeja no Jelgavas ielas, kas tiek izmantota pēc pirmās kompleksa kārtas izbūves, gan arī ieeja no plānotā Akadēmiskā laukuma. Virs lielākās auditorijas izveidots iekšpagalms, ko iespējams izmantot gan kā atpūtas vietu, gan kā vietu lielākiem kopīgiem pasākumiem. Iekšējais pagalms pārsegts ar stiklotu metāla nesošās konstrukcijas jumtu, kas aizsargā iekšpagalmu no tiešajiem nokrišņiem, tajā pašā laikā veicot dabīgo vēdināšanu gada siltajos mēnešos un gada aukstajos mēnešos. Ēkas rietumu pusē izvietotais ātrijs saistīts ar katrā stāvā izveidotu vestibilu, kurā izvietotas studentu patstāvīgās darba vietas. Ēkas pirmajā un otrajā stāvā izvietotas publiskās telpas – bibliotēka, lasītava, patstāvīgā darba vietas, kā arī nelielā pašapkalpošanās virtuve, kas būs pieejama 24 stundas diennaktī. Pie ēkas ieejām izvietotā drošības sistēma ļaus bibliotēkas krājumus izmantot visā ēkā. Studējošo darbam nelielās grupās paredzētas gan akustiskas, pilnībā noslēgtas kabīnes, gan vaļējas nelielas norobežotas darba vietas visās publiskajās zonās. Ēkas vestibilos un gaiteņos organiski iekļaujas Kristīnes Luīzes Avotiņas sienu gleznojumi un Ernesta Vītiņa stikla mākslas darbi. Augšējo stāvu ārējā perimetrā izvietotas laboratorijas, auditorijas, pret iekšpagalmu vērstajā – akadēmiskā personāla darba telpas. Fasādē paredzēta vieta pieclapu mežvīteņu stādījumiem, kas veidotu ēkas tēla mūžīgi mainīgo krāsaino struktūru, vienlaikus nodrošinot papildu pasīvo energoefektivitāti. Pret ātriju vērstās lielās betona žalūzijas nodrošina aizsardzību pret DR sauli, kā arī kalpo kā savdabīgs termoregulatos, kura lielā tilpummasa uzsilst dienas laikā, neļaujot kastumam nonākt telpās, savukārt atdod siltumu naktī. Akadēmiskā centra ēka ir projektēta tā, lai būtu nodrošināta katra indivīda patstāvīga pārvietošanās iespēja, piekļūšana objektam, elementāro vajadzību nodrošināšana un iespēja patstāvīgi veikt nodomāto darbību un saņemt pakalpojumus.

Autori: "Sestais stils" SIA: Vita Polkovņikova, Ina Kuļikovska, Kristaps Bautra, Dace Zariņa, Raivis Liepiņš, Madara Plāciņa, Alise Jēkabsone, ainavu arhitekte Ingūna Rozentāle

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte

Adrese:
Rīga, Jelgavas iela 1

Tehniskie rādītāji:
2011–2014

Nodošana ekspluatācijā:
2015

Būvnieks:
PS "LNK Industries Group"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Tēlniecība Aris Smildzers, stikla māksla Ernests Vītiņš, glezniecība Kristīne Luīze Avotiņa, grafiskais dizains Baiba Bužinauskas, Eva Bičkoviča, individuālo mēbeļu dizains A.Circenis; būvkonstrukciju projekts "G. Kameņecka būvkonstruktoru birojs" SIA, "Consolis" SIA, "BKB" SIA, "Celmiņa būvkonstrukciju projektēšanas birojs" SIA; apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas "O3FM inženieru birojs" SIA, elektroapgādes sistēmas "Daina EL" SIA, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas "JUKAD" SIA

Pievienoto fotoattēlu autors:
I.Stūrmanis, "LNK Group" arhīvs

Partneri