Apakšsadaļas

Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs — arhitektoniskā izpēte, attīstības koncepcija un kultūrvēstures tūrisma takas izveide

Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskais komplekss uzskatāms par tipisku 19. gadsimta beigu saimniecisko utopiju. Projektā ir divi galvenie virzieni: apskates objekti un uz tiem vedošo taku, kāpņu un tiltiņu sistēmas restaurācija un attīstība. Tika sakoptas Rīgaskalna un Skolaskalna dzīvojamo ēku grupas, no jauna atdzima divi vēsturiski tiltiņi — Eižens un Vilhelms. Daudzās kāpnes, takas un skatu platformas, kuras izveidotas ērtākajās un krāšņākajās vietās, tika papildinātas ar nelieliem informācijas stendiem. Papīrfabrikas uzrauga mājā iekārtots tūrisma informācijas centrs.

Autori: Arhitektūras birojs Forma, Karklins Design Studio. Arhitekti Ināra Kārkliņa, Miks Kārkliņš, piedaloties Jānim Zaharānam, Gatim Kalniņam, Agnesei Smilškalnei, Rolandam Cibuļskim, Marikai Rupekai, Laurai Eglītei

Pasūtītājs: Līgatnes novada dome

Adrese:
Līgatnes novads, Līgatne

Tehniskie rādītāji:
2008–2009

Nodošana ekspluatācijā:
2012

Būvnieks:
VEC, Rīgas tilti

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Tiltu būvkonstrukcijas: Inženieru birojs Kurbada tilti — būvinženieri Jānis Rāzna, Andris Razgalis

Partneri