Apakšsadaļas

Ludzas Lielā sinagoga

ZA Eiropā vecākās koka sinagogas būtība atklājās tās glābšanas un restaurācijas procesā. Līdz tam necilo ķieģeļu ēku ar akliem logiem zināja vien vecie Ludzas ebreji pasaulē un daži vietējie. Uzdevums bija ēku glābt, mērķis – atgūt Vietas ebreju garīgās telpas sajūtu un godināt Ludzas geto upuru piemiņu. Process bija kontroversāls, jo ēkai tika radīta cita fasādes apdare, bet saglabāts 80 gadus vecs skārda jumts. Atdzima skārienjutīgi, autentiski interjeri, par kuriem saka, ka te gribas lūgt Dievu.

Autori: SIA "Konvents": Pēteris Blūms, Oto Ozols, Līga Ganiņa, Līva Garkāje

Pasūtītājs: Ludzas Novada pašvaldība

Adrese:
1. maija iela 30, Ludza

Tehniskie rādītāji:
2013

Nodošana ekspluatācijā:
22.01.2016.

Būvnieks:
SIA "WARSS+"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
sert. būvinženieri Līga Gaile un Andris Bērziņš (BK daļas izstrādātāji); restauratori Lolita Hermsa (polihromija) un Andris Prikulis (vēsturiskās mēbeles), Maija Tirzīte, Vineta Geida, Natālija Jātniece un Daiga Krūze

Pievienoto fotoattēlu autors:
Pēteris Blūms, Svetlana Rimša

Partneri