Apakšsadaļas

Multifunkcionāls centrs Rīgā, kvartālā starp Blaumaņa, Tērbatas, Dzirnavu un K. Barona ielu – 2. kārta

Abas dzīvojamās daudzdzīvokļu ēkas ir daļa no kopējās kompleksa apbūves, kas ietver jau izbūvētās divstāvu pazemes autostāvvietas un vēl divas būvējamās ēkas. Reizē ar abām ēkām tika izbūvēti labiekārtoti šo ēku iekšpagalmi un sabiedriski pieejama labiekārtota gājēju iela ar ieejām publiskās telpās, kas savieno Blaumaņa un Dzirnavu ielu. Uzbūvētās ēkas ar ugunsmūriem piekļaujas esošajai vēsturiskajai apbūvei, tādēļ to augstuma atzīmes, fasāžu dalījums un detalizācija risināti, ievērojot vēsturiskos fasāžu risinājumu principus. Abas ēkas veidotas ar atšķirīgām fasādēm, kopīga ir tajās lietoto materiālu izvēle. Ēkās lietoti ilglaicīgi un augstvērtīgi materiāli: varš, baltais monolītais betons, granīts. Īpaši akcentējami ir rūpnieciski izgatavoti baltā betona fasādes elementi, kas izmantojami kā balkoni. Izvēlējāmies rūpnīcā izgatavotu baltā betona fasāžu elementu ražošanu, lai nodrošinātu fasādes plaknes estētisko kvalitāti un ilgtspējību. Teritorijas labiekārtojumā izmantoti kvalitatīvi materiāli – granīts, baltais betons, koks. Veidoti individuāli labiekārtojuma elementi, bērnu rotaļu laukumiņš. Ēku fasādes, pagalmi, gājēju iela un labiekārtojuma elementi izgaismoti ar dažāda rakstura apgaismojumu: slēpto gaismu, prožektoriem, slīdošo gaismu, zemē iebūvētiem un brīvstāvošiem gaismas ķermeņiem. Tādā veidā vēsturiskajā Rīgas centra apbūvē ir radīts labiekārtots stūrītis, kas papildina un sakārto esošo kvartāla apbūvi, radot harmonisku, cilvēciskam mērogam atbilstošu vidi.

Autori: Z.Kalinka, A.Kalinka, D.Putniņa, J.Lauris, A.Vītols, I.Skadiņa, D.Gelmane, M.Niedra

Pasūtītājs: SIA ''Centrus Real One''

Adrese:
Rīga, Blaumaņa iela 20

Tehniskie rādītāji:
2006–2014

Nodošana ekspluatācijā:
2015. gada 18. decembris

Būvnieks:
SIA "Skonto Būve"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA ''BKB'', SIA ''Būve un Forma'', SIA ''Koro Būve'', SIA ''Skonto Prefab'', SIA ''Skonto Plan'', SIA ''Krāsu serviss'', SIA ''Markomet'', SIA ''Matetris'', SIA ''Hercs Flora''

Pievienoto fotoattēlu autors:
SIA ''Centrus Real One'', SIA "Skonto Būve"

Partneri