Apakšsadaļas

Pasta sala Jelgavā

Pasta salas labiekārtojuma projekts paredz vietas sakārtošanu vairākos posmos. Tas izstrādāts, respektējot Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcijas projektu. Pasta salai paredzēts daudzfunkcionāls labiekārtojums ar savstarpēji integrētām dažādu aktivitāšu zonām. Agrāk pārpurvotajā vidē izmantoti reģionam raksturīgi materiāli (laukakmeņi, klinkera ķieģeļi, koks, smiltis), kā arī Zemgales ainavai tipisku augu stādījumi.

Autori: projektu birojs <i>Grietēns un Kagainis,</i> arhitekts Vents Grietēns

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome

Adrese:
Jelgava, Pasta sala

Tehniskie rādītāji:
2011

Nodošana ekspluatācijā:
2014

Būvnieks:
Ceļu būvniecības sabiedrība <i>Igate</i>

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Marta Tabaka, <i>CD,</i> Anastasija Cisere, <i>BK,</i> Andrejs Kostins, <i>ELT/EL, Daina-EL,</i> Igors Semjonovs, <i>ŪKT/UK,</i> Aleksejs Dergačovs

Partneri