Apakšsadaļas

Objekti: Sabiedriskas ēkas (kultūras, izglītības, veselības un ārstniecības iestādes, sakrālās ēkas, sporta būves)

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

PIKC LMMDV ir ES diktēto pārmaiņu rezultāts, iespēja piesaistīt līdzekļus, izveidot tehnoloģiski un intelektuāli spēcīgu izglītības centru. Jaunā skolas piebūve ir tam apliecinājums – finansējums nodrošināts pēc ERAF projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/002 un ar valsts budžeta atbalstu. Ēkas primārais uzdevums ir funkcionalitāte un atteikšanās no liekām detaļām, mērķējot uz tīru estētisku vidi. Mācību telpas plānotas un aprīkotas, ievērojot kultūrizglītības programmu specifiku, nodrošinot atbilstošu grīdas segumu, akustiskos risinājumus, dienasgaismas un mākslīgā apgaismojuma kvalitāti.

Autori:
"Baltex Group”; būvprojekta vadītājs – Andris Kokins; arhitektūras daļa, teritorijas sadaļa, būvprojekta ģenerālplāns – Andris Kokins; būvkonstrukcijas – Dainis Pauliņš; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas – Dmitrijs Judincevs; elektroapgādes sistēmas – Auseklis Mūzis; apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, siltumapgāde-ārējie tīkli – Andrejs Garders; elektronisko sakaru sistēmas, ugunsdzēsības un automātikas sistēmas – Marija Raklinska

Pasūtītājs:
Pasūtītājs – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Pasūtītāja pilnvarotā persona – PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Adrese:
Alejas iela 18, Liepāja

Projektēšanas laiks:
31.08.2017.-13.12.2018.

Nodošana ekspluatācijā:
06.10.2020.

Būvnieks:
‘’UPTK”

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
"BL Inženiertīkli”; “Zibenszeļļi”; “BIK Sistēmas”; “Grobiņas SPMK”

Pievienoto fotoattēlu autors:
Kārlis Volkovskis, Ēvalds VanagsPartneri