Apakšsadaļas

Pilsētciems <i>Jumpravas pļavas</i>

Pilsētciema Jumpravas pļavas projekts izstrādāts kā studiju diplomdarbs Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Vadītājs prakt.doc. Egons Bērziņš. Projektā mēģināts rast apkārtējo vidi respektējošu savrupmāju apbūves modeli. Ciema ēkām izmantojot līdzīgas detaļas, piemēram, jumtu segumu un logus, autors centies rast apbūvei vienotu tēlu bez atsevišķus gruntsgabalus norobežojošiem žogiem. Koplietojuma teritorijā uzsvars uz plašumu. Izmantojot dažādus prefabricētu moduļu salikumus, izstrādāti vairāki ēku veidi. 

Autori: Toms Kampars

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Tehniskie rādītāji:
2014-2015

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Diplomdarba vadītājs: Prakt. doc. Egons Bērziņš

Partneri