Apakšsadaļas

Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides objekti

Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūves teritorijas labiekārtojums

Plašums ir daudzveidīgo aktivitāšu piesātinātā bērnudārza teritorijas priekšrocība, ļaujot ap divām nojumēm radiāli izvietotos rotaļu laukumus 250 bērniem nodalīt ar mākslīgi veidotu uzbērumu jeb ābeļkalnu, ko ieskauj velo un skrituļošanas trase. Bērni, rotējot ap lapenēm, nav piesaistīti vienam rotaļlaukumam, bet gan dienas laikā veic ceļojumu cauri visām atšķirīgo fizisko aktivitāšu zonām. Nokļūšana no viena laukuma nākamajā iespējama, šķērsojot vaļņus, kas nav tikai grupiņas atdaloši objekti, bet gan starpgrupiņu komunikāciju veicinoši elementi, jo dod iespēju rāpties, kāpt, ripināt priekšmetus, ķert, mest, lēkt un velties no vienas grupiņas otrā.

Autori: Arhitekti: Andris Vītols, Ieva Spriņģe "AR.4", ainavu arhitekti: Linda Zaļā, Madara Lezdiņa "Zala Landscape Architecture'"

Pasūtītājs: Mārupes Novada dome

Adrese:
Rožu iela 35, Mārupe

Tehniskie rādītāji:
2014–2015

Nodošana ekspluatācijā:
2016 jūlijs

Būvnieks:
"RBSSkals Būvvadība"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
"Mārupes ceļinieks" – ceļi un laukumi, "European Sport Installations" – gumijas segumi, "Fixman" – rotaļu atrakcijas, "Ķikši" – apstādījumi

Pievienoto fotoattēlu autors:
Aivars Siliņš

Partneri