Apakšsadaļas

Rēzeknes Augstskolas studiju korpuss Renovētais Rēzeknes Augstskolas studiju korpuss ir izvietots bijušā Skolotāju institūta ēkā, kuras projekta autors ir pazīstamais Latvijas arhitekts Pauls Kundziņš. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 1927. gada septembrī ēka tika nodota ekspluatācijā un kļuva par pirmo lielāko sabiedrisko celtni Rēzeknē. Veicot tās renovāciju, lielākais izaicinājums bija saglabāt vēsturisko mantojumu un apvienot to ar mūsdienu risinājumiem un vajadzībām.
Autori: Komunālprojekts, Rēzeknes nodaļa

Pasūtītājs: Rēzeknes Augstskola

Adrese:
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Tehniskie rādītāji:
2005–2006

Nodošana ekspluatācijā:
20/11/2013

Būvnieks:
Alvima

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Labo risinājumu fabrika

Partneri