Apakšsadaļas

Rīgas 1. slimnīcas 2. korpusa fasādes atjaunošana un restaurācija

Rīgas 1. slimnīca ir vecākā civilā slimnīca Latvijā, kas dibināta 1803. gadā. Slimnīca ir gan Latvijas medicīnas kultūrvēsturisks, gan arī arhitektūras piemineklis. Tās celtniecībā un izbūvē realizētas savam laikam progresīvas idejas, un šo darbu vadījuši izcilākie Rīgas arhitekti. Slimnīcas atrašanās adrese ir Bruņinieku ielā 5/1. Ēkas 2. korpuss 1906. gadā uzbūvēts pēc arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga projekta un ir izcils 20. gs. "ķieģeļu stila" eklektisma paraugs. Restaurētā ar A.Folca monumemtāli dekoratīvās tēlniecības elementiem rotātā dzelteno Ņesterova ķieģeļu fasāde ir 1. slimnīcas vēsturiskā apbūves kompleksa arhitektoniskā dominante.

Rīgas 1. slimnīcas 2. korpusa galvenās fasādes rehabilitācijas galvenais uzdevums bija visu esošās ēkas norobežojošo konstrukciju oriģinālo fragmentu saglabāšana. Nostiprinātas un restaurētas visas vēsturisko ķieģeļu mūru, dekoratīvo būvelementu, ārējo logu vērtņu, jumta metāla dekoru atliekas. Saglabājušos vēsturisko konstrukciju un detaļu izpētē iegūts maksimāli daudz informācijas par būvobjekta vēsturisko veidolu. Šī informācija bija pamats ticamam atjaunošanas un rekonstrukcijas risinājumam. Stabilizētajām un restaurētajām ēkas struktūras oriģinālajām daļām ir noteicošā loma Rīgas 1. slimnīcas 2. korpusa fasādes veidolā. Tās ilustrē būves autentiskumu, vecumu un kultūras vērtību. Vietās, kur ēkas izpēte nevarēja nodrošināt detaļu precizitāti, tika izmantoti neitrāli papildinājumi, tos harmoniski integrējot objekta arhitektoniskajā risinājumā. Mūra, smilšakmens un mākslīgā akmens restaurācijas metodikas tika izstrādātas, balstoties uz laboratorijā veiktām oriģinālo materiālu analīzēm. Veicot darbus, lietotas klasiskās tehnoloģijas, paņēmieni un materiāli. Izmantoti oriģinālam atbilstoši ķieģeļi, java. Fasādes minerālo būvelementu rekonstrukcijai un aizsardzībai lietota "Remmers" sistēma. Rekonstruētie mūra un apmetumu masas papildinājumi atbilst oriģinālajam izskatam.

Autori: Reinholds Georgs Šmēlings, tēlnieks A.Folcs, arhitekte Anna Vasiļjeva

Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments

Adrese:
Bruņinieku iela 5 k1, Rīga

Tehniskie rādītāji:
1906, 2016

Nodošana ekspluatācijā:
2016 novembris

Būvnieks:
SIA "RERE MEISTARI 1"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA "RERE Meistari", SIA "Woodart", SIA "Kalums V", SIA "Fonsterprof", SIA "Kokneši Plus". SIA "Moduls Interjers", SIA "Kram"

Pievienoto fotoattēlu autors:
RDĪD

Partneri