Apakšsadaļas

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina centrs

Vecais RTU mācību komplekss ieguvis jaunu fasādi, modernas studiju auditorijas un atpūtas telpas. Līdzšinējo 2 stāvu vietā tagad ir 4 stāvi, kuru vidū izbūvēts ar stikla jumtu pārsegts ātrijs. Izveidoti plaši studiju un projektu darbu eksponēšanas laukumi, kā arī elastīgas telpu transformācijas iespējas. Ēkā inženierkomunikācijas un mezgli ir atstāti pilnībā pārskatāmi, lai studenti labāk izprastu to dimensijas un spētu tās precīzi iekļaut savos rasējumos.

 

Autori: Valeinis un Stepe

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Adrese:
Āzenes iela 18, Rīga

Tehniskie rādītāji:
23/04/2009–28/12/2010

Nodošana ekspluatācijā:
05/2013

Būvnieks:
Piegādātāju apvienība RBSSKALS, Būvvadība RBSSKALS un RBSSKALS Būvsabiedrība

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
RBSSKALS

Partneri