Apakšsadaļas

R.Šmēlinga konference "Vecrīgas reģenerācija: vai vecpilsētai būtu jāpielāgojas [laikam]"

Vairāk nekā 30 gadus pēc arhitekta un pilsētbūvnieka Edgara Pučiņa vadībā izstrādāta Vecrīgas reģenerācijas projekta, kas pirmo reizi par vērtību atzina Vecrīgas pilsētbūvniecisko struktūru un iezīmēja ceļu tās atjaunošanai, R.Šmēlinga konferencē centāmies rast atbildi uz jautājumu, kā atjaunot Vecrīgas ansambļa estētiskās kvalitātes mūsdienu sociālekonomiskajā kontekstā. Konferences referentu vidū aicināti Latvijas arhitektūras jomā respektabli akadēmiķi, profesionāļi un studenti, bet izskaņā tika demonstrēta īpaši šim mērķim uzņemta dokumentāla īsfilma.

Autori: Rīgas pilsētas arhitekta birojs, "Urban Institute Consulting"

Pasūtītājs: Rīgas pilsētas arhitekta birojs

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Gvido Princis, Ilvars Metnieks, Aleksandrs Feļtins, Kristaps Kaugurs

Pievienoto fotoattēlu autors:
RPAB

Partneri