Apakšsadaļas

Sarkanā Krusta slimnīcas ēku kompleksa rekonstrukcija. 1. kārta

Ideja par bijušās Sarkanā Krusta slimnīcas ēkas renovāciju bija nopietns profesionāls izaicinājums. Tā ir pilsētvidē nozīmīga būve un sava laika arhitektūras paraugs. Taču tehniskās prasības slimnīcai šodien ļoti atšķiras no tām, kas bija pirms 100 gadiem. Projekta mērķis ir atgriezt ēkai agrāko spožumu, izturoties ar cieņu pret cēlo oriģinālo arhitektūru un vienlaikus atrodot risinājumus, kā likt ēkai atdzimt par mūsdienu medicīnas tehnoloģiju, vides pieejamības, drošības un komforta prasībām atbilstošu medicīnas iestādi. Projekta realizācijas 1. kārtā ir pārbūvētas ēkas galvenā (fasādes) un centrālā korpusa nesošās konstrukcijas. Pilnībā izbūvētas un atvērtas apmeklētājiem ARS Diagnostikas klīnikas telpas galvenā korpusa 1. stāvā.

Autori: Arhitekti Līga Apine, Māris Pērkons

Pasūtītājs: Medicīnas sabiedrība "ARS"

Adrese:
Rīga, J.Asara iela 3

Tehniskie rādītāji:
2012–2015

Nodošana ekspluatācijā:
2015. gada 17. decembris

Būvnieks:
SIA "Selva Būve"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA "Celmiņa būvkonstrukciju projektēšanas birojs", SIA "Armanda Ābeles inženieru birojs", SIA "Efiko"

Pievienoto fotoattēlu autors:
Ansis Starks

Partneri