Apakšsadaļas

Savrupmāja ar austuvi

Privātmājas projekts izstrādāts Rīgas Celtniecības koledžas mācību programmas ietvaros. Darba vadītāja Gunta Ābele. Tā ir privātmāja ar apmeklētājiem publiski pieejamu austuvi. Uz mūrēta pagrabstāva paredzēta divstāvu koka konstrukciju ēka. Fasādes un jumta apdarei izvēlētas plēstas lubiņas. Izstrādājot projektu, domāts, lai savrupmāja iekļautos Latvijas lauku ainavā un lai no mājas uz to pavērtos pēc iespējas vairāk skatpunktu no dažādām debess pusēm.

Autori: Ieva Silbauma

Pasūtītājs: Rīgas celtniecības koledža

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
darba vadītājs: Gunta Ābele

Partneri