Apakšsadaļas

Savrupmāja Jūrmalā

Zemesgabals izvietots Priežu parka apbūves teritorijā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Dubultu-Majoru-Dzintaru-Bulduru-Lielupes vasarnīcu rajons” teritorijā. Projekts ietver esošas 30. gados būvētas vasarnīcas pārbūvi ar jaunu būvapjomu, kurā plānots ieejas mezgls un kopējā dzīvojamā telpa ar virtuvi. Projekta risinājumi respektē esošos apstādījumus – priežu audzi, tajā organiski iekļaujoties un to papildinot. Pārbūvētais būvapjoms un jaunbūvētā piebūve risināta, saglabājot tos kā stilistiski neatkarīgus apjomus, taču vienojot tonāli un funkcionāli. Ēkas laikmetīgumu izceļ arī pārbūvētā sēta, kas netradicionāliem paņēmieniem ievēro Jūrmalas pilsētā noteiktos žoga izbūves priekšnosacījumus.

Autori: "Palast Architekts" AS, arh. Juris Bērziņš, Normunds Zitmanis, arh. tehn. Gatis Podiņš

Pasūtītājs: Tatjana Muhina

Adrese:
Jūrmala, Rotas iela 14

Tehniskie rādītāji:
2016–2017

Nodošana ekspluatācijā:
2018

Būvnieks:
SIA "Homeland Būve"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
ainavu arh. Marta Tabaka; BK daļa: A.Ugrimovs; AVK – Raitis Straumanis; EL – Dmitrijs Sedihs; UK: Aivars Urtāns

Pievienoto fotoattēlu autors:
Gvido Kajons

Partneri