Apakšsadaļas

Savrupmājas Salienā, Mārtiņa ielā

Salienā, Mārtiņa ielā, apbūve veidota no trīs vienģimenes ēku tipiem – viena vienstāvu un diviem divstāvu. Visi šie apjomi radīti vienotā un mūsdienīgā arhitektūras valodā. Ēkas veidotas pēc laikmetīgās arhitektūras principiem, galvenokārt uzsverot ēkas formu kā ēkas tēlu. Svarīgākās arhitektonisās detaļas, kas akcentē ēku arhitipisko apjomu, ir ieejas fasādēs. Uz ielas pusi vērstā fasāde veidota stikla fasāžu sistēmā. Plašākas reprezentatīvās ielas ārtelpas radīšanai apzaļumotais priekšpagalms veidots bez nožogojuma. Pie iebraukšanas zemes gabalā veidots vārtu motīvs, kas vizuāli iezīmē privātās teritorijas robežu. Starp ielu un iekšpagalmu novietotais garāžas apjoms ar retināto koka detaļu nojumi iezīmē skaidru robežu starp privāto un publisko zonu. Projektēšanas mērķis bija veidot apbūvi tā, lai jaunizveidotā apbūve saplūstu ar kopējās pilsētvides kompozīciju un turpinātu Salienas arhitektūras kolekciju, tai pašā laikā mēģinot arī tipveida mājām piešķirt kvalitatīvas arhitektūras statusu.

Autori: "MARK arhitekti": Mārtiņš Ošāns, Jānis Grahoļskis

Pasūtītājs: SIA "Mārtiņa iela"

Adrese:
Saliena, Mārtiņa iela

Tehniskie rādītāji:
2014–2015

Nodošana ekspluatācijā:
2015

Būvnieks:
SIA "Ostby"

Pievienoto fotoattēlu autors:
Fotogrāfs Mārtiņš Plūme

Partneri