Apakšsadaļas

Spa ar dārza terasi

Ģimenes mājas paplašinājums Indras ielā Jūrmalā. Mūsdienīgā formu valodā, izmantojot klasiskus un kūrortam raksturīgus būvmateriālus. Mājas dzīvojamā vide papildināta ar jaunām funkcijām – spa zonu, baseinu, viesu guļamzonu un dzīvojamo zonu. Tās kārtotas ap plašu terasi un pagalmu, vizuāli saplūdinot ārtelpu ar iekštelpu. Ēka projektēta, maksimāli respektējot apkārtējo vidi. Apbūves kompleksa apjomiem ieturēts kvartālam raksturīgais mērogs un formu uzirdinājums.

Autori: Jānis Alksnis, Normunds Kagainis, Matīss Šteinerts, Sigita Kārkliņa, "Modus Mood"

Pasūtītājs: Privātpersona

Adrese:
Jūrmala, Indras iela 1/3

Tehniskie rādītāji:
2013–2014

Nodošana ekspluatācijā:
2016. gada aprīlis

Būvnieks:
SIA "VIKI NS"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
-

Pievienoto fotoattēlu autors:
Ansis Starks

Partneri