Apakšsadaļas

VEF ražošanas korpusa pārbūve

Pārbūves projekts izstrādāts 1896. gadā būvētās ražošanas ēkas, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, atjaunošanai un pielāgošanai mūsdienu prasībām. Tā kā ugunsgrēka un nolaidīgas ekspluatācijas rezultātā pārbūvējamās korpusa daļas konstruktīvā sistēma nebija saglabājama un bija kļuvusi bīstama, pārbūves ietvaros daļā vēsturiskā rūpnīcas korpusa iebūvēti jauni trīs stāvi elektronikas iekārtu projektēšanas un ražošanas nodrošināšanai. Projektēšanas procesā tika izvirzīts mērķis – ne tikai nodrošināt objekta lietotājiem ērtu funkcionālo shēmu, integrēt optimālākos inženiertehniskos risinājumus, bet pēc iespējas saglabāt to, kas vēl bija atlicis no vēsturiskās substances. Ēkas ārsienām veikta restaurācija un tās saglabātas kā čaula, iekšpusē paredzot mūsdienu tehniskajām prasībām atbilstošu neatkarīgu konstrukciju izbūvi. Vēsturiskās daļas ir atjaunotas tā, ka tajās ir jaušamas vairāk nekā gadsimta laikā uzkrātie laikmeta nospiedumi. Daļa vēsturisko konstrukciju ir saglabātas kā interjera dekoratīvais elements un ir radušas jaunu lietojumu ēkas ieejas mezgla konstrukcijās. Piegulošais trīs stāvu korpuss uzbūvēts pilnībā no jauna. Projekta realizācijas gaitā izdevās saglabāt un restaurēt pirmā stāva fasādes, savukārt jaunais apjoms veidots tā, lai iekļautos kopējā industriālajā vidē.

Autori: SIA Zenico Projekts, Viktors Valgums, Viktors Valgums jun., Kaspars Dortāns, Tamāra Stuce

Pasūtītājs: SIA Starjt

Adrese:
Brīvības iela 214i, Rīga

Tehniskie rādītāji:
2013–2015

Nodošana ekspluatācijā:
2017

Būvnieks:
SIA Arčers

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Būvkonstrukcijas – SIA Veldrums un partneri, AVK risinājumi – SIA N&T Projekts, EL risinājumi – SIA MKM Engineering, ŪK risinājumi – SIA INNA Projekts

Pievienoto fotoattēlu autors:
SIA 'Mikrotīkls'

Partneri